Integromat

Integromat הוא כלי אוטומציה מתקדם המאפשר חיבור של אירועים הקשורים לחשבון הסליקה שלך לאינספור אפליקציות ומערכות אחרות.

הכלי מאפשר יצירת תהליכים אוטומטיים וקשורים בין חשבון הסליקה לבין מוצרים אחר ולבצע אוטומציה של תהליכים עסקיים.

על מנת לחבר את חשבונך ל-Integromat, יש לוודא כי ברשותך חשבון פעיל ב- Integromat.

למידע נוסף