3D Secure

הפעלת שירות 3D Secure תוביל לכך שהקונים שלך יעברו תהליך אימות נוסף לאחר הזנת פרטי האשראי שלהם.

תהליך זה יבטיח שלא ניתן יהיה להגיש הכחשות עסקה על ידי הקונים בטענות של שימוש בכרטיס שלא על ידם / אי ביצוע העסקה.


*ניתן יהיה להגיש הכחשות עסקה בגין נושאים הקשורים לכשל תמורה של המוצר.

חשוב לדעת: במידה ועסקה לא יכולה לעבור אימות זה, העסקה תיסלק במסלול הרגיל ללא ההגנה הנוספת

PAYME